Safety & Infrastructure

Uppdrags- och affärskritiska lösningar för myndigheter och leverantörer av allmänna nyttigheter

Offentliga och privata organisationer svarar för viktiga samhällstjänster som allmän säkerhet, transporter, el, vatten och avlopp med mera. De behöver rätt information vid rätt tid för att kunna planera och leverera sina tjänster. Men krympande budgetar, nya krav från medborgare och kunder samt teknologiska förändringar utgör besvärliga utmaningar.

Affärsenheten Hexagon Safety & Infrastructure hjälper dem att att förbättra sina verksamheter och hantera förändringar intelligent och effektivt. Lösningarna ger kunderna tillgång till verksamhets- och affärskritiska data som behövs för att fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Tillförlitliga, skalbara och driftskompatibla säkerhets- & infrastrukturlösningar ökar kapaciteten och flexibiliteten, minskar riskerna och den totala kostnaden för anläggningarna. Lösningarna ökar situationsmedvetenheten och ger bättre resultat - vare sig det är i driftcentralen eller på fältet, lokalt eller i molnet, på en arbetsstation eller via en mobilapp.

  • Besök hexagonsafetyinfrastructure.com
  • Upptäck Hexagon LIVE 2017

    Börja skapa din egen HxGN LIVE-berättelse nu. Anmäl dig idag för 849 USD och tjäna 500 USD jämfört med anmälan på plats.