Positioning Intelligence

Lösningar med hög noggrannhet för positionering och korrigering på land, till sjöss och i luften

Lägeskoordinater i realtid har blivit en förutsättning för tillväxtområden såsom självstyrande fordon, fordonsnavigering och precisionsjordbruk. Affärsenheten Hexagon Positioning Intelligence erbjuder GNSS -lösningar som gör det möjligt för dem att bestämma positioner med centimeternoggrannhet.

De integrerade positioneringslösningarna kan användas på land, till sjöss och i luften. Företag inom olje-, byggnads- jordbruks-, försvars- och gruvindustrin använder GNSS-mottagare och antenner vilket ger överlägsen noggrannhet och ökad signaltillgänglighet.

En viktig del av positioneringsteknologin är användningen av obemannade luftfarkoster för att samla in data. Inspektioner kan göras snabbare, enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt än tidigare med hjälp av en obemannad luftfarkost utrustad med teknologier för insamling av georefererade 3D-data.

  • Besök hexagonpositioning.com
  • Upptäck Hexagon LIVE 2017

    Börja skapa din egen HxGN LIVE-berättelse nu. Anmäl dig idag för 849 USD och tjäna 500 USD jämfört med anmälan på plats.