Affärsenheter

Våra affärsenheter har kunder i tre sektorer: i tillverkningsindustrin, anläggnings- och byggnadsindustrin och i den geospatiala branschen. Varje enhet är hängiven sin uppgift att utveckla banbrytande innovationer inom affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyte.

Agriculture

Lösningar för automatisering och optimering av användningen av till exempel mark, utsäde, vatten och bekämpningsmedel.

Hexagon Agriculture Goda resultat för sockerbruket i Guaíra

Goda resultat för sockerbruket i Guaíra

Hexagon Agriculture hjälper etanol- och sockertillverkare som sockerbruket i Guaíra att öka avkastningen och att optimera användningen av arbetskraft och maskiner genom att förbättra utformningen och brukandet av åkrar och mark. Lösningarna baseras på tillgänglig mark, topografi samt ideala tider för sådd.

Se hur
Hexagon Agriculture

Geospatial

Geospatiala lösningar som ger hävstång åt kartering för bättre helhetsförståelse och ökade förändringsmöjligheter.

Hexagon Geospatial Från sensor till Internet

Från sensor till Internet

Ordnance Survey Ireland använder Hexagons lösningar för att hantera och leverera data till distributörer över hela Irland (och resten av världen).

Läs mer
Hexagon Geospatial

Geosystems

Lösningar som används för avståndsmätning, övervakning, flygfotografering och 3D-modellering av landskap.

Hexagon Geosystems Från båten, upp i luften

Från båten, upp i luften

Aibot X6 UAV tar bilder som hjälper till att hålla reda på kostnader och dokumentera vägarbeten i Norge.

Se resultatet
Hexagon Geosystems

Manufacturing Intelligence

Tillverkningslösningar som integrerar avkänning, bearbetning och åtgärder - från människor till maskiner - där kvalitet driver produktiviteten.

Hexagon Metrology Mätning under extrema förhållanden

Mätning under extrema förhållanden

Avancerad teknologi för intelligent tillverkning spelar en vital roll för ett ambitiöst och innovativt projekt i Norge.

Läs mer
Hexagon Metrology

Mining

Integrerade, digitala gruvlösningar som överbryggar klyftan mellan planering och drift och ger smartare, säkrare och produktivare gruvor.

Hexagon Mining Tillämpningar av punktmolnsteknologi i gruvbranschen

Tillämpningar av punktmolnsteknologi i gruvbranschen

Johnny Lyons-Baral på Hexagon Mining är en av författarna till en artikel som förklarar det kraftiga genomslaget för punktmolnsteknologi i gruvbranschen.

Läs mer
Hexagon Mining

Positioning Intelligence

Satellitbaserad positionsbestämning och korrigeringslösningar för användning till lands, till sjöss och i luften.

Hexagon Positioning Intelligence Modernisering av säkerhetskritiska system

Modernisering av säkerhetskritiska system

Teknologi från Hexagon stödjer Federal Aviation Administrations GPS-baserade system för Wide Area Augmentation.

Läs mer
Hexagon Positioning Intelligence

Process, Power & Marine

Företagsövergripande mjukvarulösningar som möjliggör smartare design, byggnation och drift av storskaliga anläggningar.

Hexagon Process, Power & Marine Framgång i kraftproduktionsbranschen

Framgång i kraftproduktionsbranschen

Ett ledande arkitekt- och ingenjörsföretag förbättrar data för projektdesign och arbetsflöden med SmartPlant solutions.

Ta reda på hur
Hexagon Process, Power & Marine

Safety & Infrastructure

Geospatialt baserade lösningar som effektiviserar verksamheten, påskyndar informationsflöden, optimerar resurser och ger större insikter.

Hexagon Safety Virgin Media inför GIS

Virgin Media inför GIS

Virgin Media införde ett enhetligt GIS-baserat lagerhanteringssystem för att ersätta sina tidigare fragmenterade system och datakällor för drift och planering.

Läs mer
Hexagon Safety & Infrastructure Story