IT som en accelerator för förändring

IT as an Accelerator

Idag är förutsättningen för lönsamma affärer och en hållbar framtid snabbhet och smidighet. Timing handlar mer om att agera i realtid än att balansera tillgång och efterfrågan eller att göra prognoser. Handlingen sker så att säga i direktsändning, där rörliga mål utmanar en organisations förmåga att proaktivt åstadkomma en förändring, snarare än att bara anpassa sig till utvecklingen.

Förändring driver oundvikligen framsteg. Informationsteknik är den fundamentala förutsättningen för att överbrygga klyftan mellan vad som är och det som borde vara - där förändring blir smartare och lättare att uppnå när den stöds av tre viktiga nyckelfaktorer: data, konnektivitet och relevans.

  DATA

  Data är en outtömlig resurs. Data fascinerar därför att de bär på ett löfte om förändring av företag och branscher. Data skapar bakgrund och kontext och möjligheter till framsteg. Men mer data betyder inte bättre insikter. Data måste bearbetas till information som är användbar och som kan kombineras med mänsklig kunskap och expertis.

   

  KONNEKTIVITET

  Konnektivitet är en nödvändighet. Det är den avgörande förutsättningen för tillgång till data överallt och automatisering. Den gör det möjligt att snabbare få insikter och förstå hur de kan tillämpas i affärerna. Men trots bättre konnektivitet så finns det brister i informationsflödena mellan och inom företag och branscher. Dessa minskar en organisations lyhördhet och smidighet och måste avhjälpas.

   

  RELEVANS

  Om information är en användbar insikt eller en dyr distraktion beror på om den är situationsanpassad och relevant i sammanhanget. Även om framtiden aldrig kommer att vara förutsägbar till 100 procent kan rätt information förvandla genuin osäkerhet till kalkylerad risk. Risk som kan bejakas eller till och med utnyttjas, snarare än undvikas eller bara klara sig från.

Sanningen är den att vi står inför en framtid som är rik på data, men fattig på information. Vi är uppkopplade men rör oss ändå i "informationssilos". Framtiden är förutsägbar och ändå osäker. Världen vi vill bygga är inom räckhåll, förutsatt att vi har den rätta linsen för att studera den. En lins med vars hjälp vi kan forma förändring - smart förändring - och därigenom förändra världen.

Gör dig klar för HxGN LIVE 2018!

Anmäl dig för det rabatterade priset 699 USD innan den 22 januari – förbered dig för innovativa upplevelser som aldrig förr!