Affärsenheter

Våra divisioner vänder sig i huvudsak till tre sektorer - tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala branschen. Divisionerna är hängivna sin uppgift att utveckla banbrytande innovationer inom affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyte.

Agriculture

Lösningar för automatisering och optimering av användningen av till exempel mark, utsäde, vatten och bekämpningsmedel.

Hexagon Agriculture Goda resultat för sockerbruket i Guaíra

Goda resultat för sockerbruket i Guaíra

Hexagon Agriculture hjälper etanol- och sockertillverkare som sockerbruket i Guaíra att öka avkastningen och att optimera användningen av arbetskraft och maskiner genom att förbättra utformningen och brukandet av åkrar och mark. Lösningarna baseras på tillgänglig mark, topografi samt ideala tider för sådd.

Se hur
Hexagon Agriculture

Geospatial

Geospatiala lösningar som ger hävstång åt kartering för bättre helhetsförståelse och ökade förändringsmöjligheter.

Hexagon Geospatial Ta bort frö av tvivel

Ta bort frö av tvivel

Skymet valde Hexagon för att automatisera skördeprognoser och förbättra deras noggrannhet.

Läs mer
Hexagon Geospatial

Geosystems

Lösningar som används för avståndsmätning, övervakning, flygfotografering och 3D-modellering av landskap.

Hexagon Geosystems Fånga verkligheten nu möjligt för alla

Fånga verkligheten nu möjligt för alla

Leica BLK 360 - en liten laserskanner - fångar världen med sina panoramabilder i färg.

Läs mer
Hexagon Geosystems

Manufacturing Intelligence

Tillverkningslösningar som integrerar avkänning, bearbetning och åtgärder - från människor till maskiner - där kvalitet driver produktiviteten.

Hexagon Metrology Från insidan av SEAT

Från insidan av SEAT

Se hur SEAT Automotive kontrollerar kvalitet i finishen genom hela produktionen med hjälp av Hexagon.

Läs mer
Hexagon Metrology

Mining

Integrerade, digitala gruvlösningar som överbryggar klyftan mellan planering och drift och ger smartare, säkrare och produktivare gruvor.

Hexagon Mining Säkrare övervakning i gruvan

Säkrare övervakning i gruvan

Hexagon hjälper AngloGold Ashanti nå nya säkerhetsnivåer i sina gruvor i Brasilien.

Läs mer
Hexagon Mining

Positioning Intelligence

Satellitbaserad positionsbestämning och korrigeringslösningar för användning till lands, till sjöss och i luften.

Hexagon Positioning Intelligence Självstyrande bilar

Självstyrande bilar

AutonomouStuff integrerar GNSS-komponenter från Hexagon med tjänster från biltillverkare och deras leverantörer.

Läs mer
Hexagon Positioning Intelligence

PPM

Lösningar som omvandlar ostrukturerade data till intelligent, handlingsinriktad information som möjliggör smartare design, byggande och drift av industriprojekt under hela deras livscykel.

Hexagon Process, Power & Marine Skapa i 3D

Skapa i 3D

Hexagon hjälper Marson 3D Innovative och Isagro att skapa en ny 3D-modell av en befintlig anläggning.

Läs mer
Hexagon Process, Power & Marine

Safety & Infrastructure

Geospatialt baserade lösningar som effektiviserar verksamheten, påskyndar informationsflöden, optimerar resurser och ger större insikter.

Hexagon Safety Förbättrad hjälp i nödsituationer

Förbättrad hjälp i nödsituationer

Hexagon hjälpte polisen i Madhya Pradesh att minska svarstiden i Indiens näst största delstat.

Läs mer
Hexagon Safety & Infrastructure Story