Vår verksamhet

Vi är ett informationsteknologiföretag. Vi kombinerar lösningar från vår portfölj av sensorer och mjukvara till informationsekosystem som våra affärsenheter levererar till våra kunder.

Informationsteknologier

Våra informationsteknologier är drivkraften bakom många av de omvälvande lösningar som formar vår framtid, De överbryggar klyftan mellan det som är och det som borde vara.

Lösningar

Våra lösningar integrerar sensorer, mjukvara, branschkunnande och kundernas arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Innovation

Hexagon är inriktat på innovation och utveckling av banbrytande och synergistiska informationsteknologier. Syftet är att göra det möjligt för kunderna att utnyttja hela Hexagons portfölj med mättekniska, geospatiala och branschspecifika lösningar.