Innovation inom allmän säkerhet

Vi hjälper städer, regioner och länder att bli säkrare.

Urbaniseringen sker nu med full kraft över hela världen. År 2050 kommer två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer - en ökning med en tredjedel sedan 1950. Med denna utveckling följer krav på en mer komplex styrning, planering och drift av städerna. Utmaningarna ifråga om säkerhet och infrastruktur har aldrig varit större. En olyckshändelse i ett tättbefolkat område kan få en betydande inverkan.

Hexagon och Huawei arbetar tillsammans för att möta dessa globala utmaningar. Tillsammans levererar vi smarta stadslösningar med säkerhet som primärt fokus. Vi har skapat en lösning för myndigheter och organ över hela världen med ansvar för den allmänna säkerheten. Syftet är att stödja en mer effektiv och samordnad reaktion på såväl utmaningar i den dagliga verksamheten som nödsituationer.

Våra innovativa offentliga säkerhetslösningar:
  • Hjälper myndigheter att skydda allmänheten från brottslighet, upprätthålla ordningen och svara för deras säkerhet
  • Ger polis, brandkår och räddningspersonal oöverträffad kommunikation och kontroll. De kännetecknas av snabbhet, flexibilitet, samverkansmöjligheter och användarvänlighet
  • Täcker ett spektrum av offentliga säkerhetsbehov från planering av beredskap för nödsituationer, svarshantering, undersökning och beslut
Fördelar
  • Förbättrad situationsmedvetenhet
  • Förbättrad tvärfunktionell samverkan

Upptäck Hexagon LIVE 2017

Börja skapa din egen HxGN LIVE-berättelse nu. Anmäl dig idag för 849 USD och tjäna 500 USD jämfört med anmälan på plats.