Innovation inom modulärt byggande

Vi hjälper kunderna undvika omarbetningar och förseningar vid montering av prefabricerade moduler i byggprojekt.

Ingenjörs- och byggprojekt över hela världen och i nästan alla större branscher blir större och mer komplexa. Gruvindustrin, olja, fordonsindustrin, offshore-industrin, infrastruktur och byggnation är bara några av de branscher där stora byggprojekt har betydande inverkan på lönsamhet och aktieägarvärde.

Ofta transporteras prefabricerade moduler långa sträckor innan de når platsen där de ska slutmonteras. Riskerna är stora för problem under slutmontering och byggande. Brister i dimensioneringen kan orsakas av värme, skärning, svetsning eller helt enkelt av mätverktyg och mätprocesser med otillräcklig precision. Resultaten är avvikelser från den avsedda utformningen samt kostsamma och tidskrävande omarbetningar som leder till oönskade konsekvenser för budget och tidsplaner.

Genom att kombinera branschledande lösningar från Geosystems, Manufacturing Intelligence, Process, Power & Marine och Application Centre hjälper Hexagon kunderna att besvara dessa utmaningar. Vi överbryggar gapet i deras arbetsflöden genom att:
  • Kombinera noggrann mätning med avancerad analys för att upptäcka brister i dimensionering så tidigt som möjligt i tillverknings- och monteringsprocessen
  • Tillföra feedback i realtid till tillverkningsteam vilket gör det möjligt för dem att göra korrigeringar i tidiga skeden
  • Att ge möjlighet till direkt feedback till ansvariga för design och planering vilket skapar förutsättningar för korrigerande åtgärder
Fördelar
  • Eliminering av betydande risker för fördröjningar
  • Minskade kostnader för omarbetningar och transporter
  • Anmälan till HxGN LIVE 2018 är öppen!

    Varför anmäla sig senare när man kan göra det nu? Anmäl dig nu till konferensen nästa år!