Innovation i byggande av stora strukturer

Vi maximerar produktivitet och tillgänglighet hos anläggningsmaskiner och annan rörlig utrustning genom realtidsinformation och optimering.

En snabbt växande världsbefolkning ökar efterfrågan på infrastruktur. Flygplatser, hamnar, järnvägar, oljeraffinaderier och kraft- och processindustrin är bara några exempel på anläggningar och strukturer där byggprocesserna ständigt måste förbättras för att möta den ökande globala efterfrågan.

Många företag anser att hantering av ett brett spektrum av lastbilar, grävmaskiner och kranar under byggprojekt är utmanande och att det riskerar påverka produktiviteten negativt. Underutnyttjande av anläggningsmaskiner, suboptimal planering och schemaläggning, oplanerade driftsstopp och hög bränsleförbrukning ökar inte bara kostnaderna, utan orsakar i många fall också förseningar.

Hexagon samarbetar med kunder inom styrning av maskinflottor för att hjälpa dem säkerställa kvalitet, säkerhet och kostnad.

Våra innovativa lösningar för styrning:
  • Samlar in och analyserar information om enheter och utrustning i realtid
  • Ger arbetskraften kontinuerlig feedback och assistans, så att de kan fatta bättre beslut beträffande investeringar, kostnader och tidsplaner

Fördelar
  • Optimerad drift och användning av resurser
  • Maximal prestanda och produktivitet från utrustningen

Anmälan till HxGN LIVE 2018 är öppen!

Varför anmäla sig senare när man kan göra det nu? Anmäl dig nu till konferensen nästa år!