Innovation satt i verket

Vi hjälper kunderna att bli starkare med banbrytande innovationer så att de kan sluta gapet mellan det som är och det som borde vara.

HxGN SMART Build

SMART Build är en banbrytande och enkel men ändå robust lösning för byggbranschen som kommer att förbättra vinstmarginalerna och bidra till att projekt slutförs säkert, i tid och inom budget.

Innovation inom allmän säkerhet

Att svara för allmän säkerhet i städer har blivit en allt mer komplex uppgift. Vi bidrar till att sänka kostnaderna för att skydda stadsinvånarna.

Innovation i byggande av stora strukturer

Behovet av förbättringar i ledningen av storskaliga infrastrukturprojekt är stort. Vi hjälper företag hålla tidsplan och budget med mobila lösningar.

Innovation inom modulärt byggande

Byggprojekt gynnas av modulärt byggande som är baserat på montering av prefabricerade strukturer som ofta tillverkas långt bort från den slutliga platsen.