Innovation Hub

I Hexagonkoncernen finns en enhet - ett innovationsnav - som ansvarar för att utveckla synergistiska lösningar och för att öka innovationsgraden i hela organisationen.

double_pod_innovation

Vår innovationsstrategi drivs av "The Innovation Hub" som har utformats för att utnyttja synergier mellan affärsenheter och höja innovationsgraden i alla våra verksamheter. Medan evolution snarare än revolution står i fokus för våra affärsenheter är uppgiften för The Innovation Hub att svara för teknologiska genombrott som drivs av insikter från alla delar av koncernen. Ekrarna i "The Innovation Hub" är de följande:

Teknologicenter

  • Syfte – Systemintegration och innovativ FoU baserad på vissa utvalda informationsteknologier (hårdvara och tillhörande programvara)
  • Mål – Teknologiska förberedelser för "sammankopplingen av allt" (ju "smartare" enhet desto starkare konnektivitet)
  • Fokus – Forskning och utveckling beträffande "smarta och nyckelfärdiga" teknologier (inbyggda verktyg som fungerar med alla operativsystem, kommunikationsportar, protokoll, användargränssnitt, etc.)

Applikationscenter

  • Syfte – Vårt applikationscenter ska svara för en helhetssyn på tekniksynergier och integrationsmöjligheter i hela Hexagon. Centret ska stödja samverkan mellan produkter från såväl Hexagon som andra företag.
  • Mål – Konnektivitet och optimering av affärsprocesser (ju mer integrerade och intelligenta arbetsflöden, desto större värde för verksamheten)
  • Fokus – Utveckling av teknik och plattformar (som till exempel Internet of Things) som stöder både Hexagon och andra företags produkter och som kan svara för avancerad dataanalys och algoritmer som ökar konnektiviteten.

Hexagon Ventures

  • Syfte – Hexagon Ventures ska vara en kapabel företagsinkubator som utnyttjar strategiska och opportunistiska innovationsmöjligheter
  • Mål – Att ta nästa generation informationsteknologi till marknaden
  • Fokus – Helhetssyn på hur teknologier kan överföras till andra affärsområden och marknader, skapa nya affärsmodeller, värden och intäktsströmmar.

Ekrarna i innovationsnavet samarbetar nära med affärsenhetsspecifika FoU-team över hela Hexagon, vilket stöder vår inriktning på utveckling av disruptiva innovationer.

Upptäck Hexagon LIVE 2017

Börja skapa din egen HxGN LIVE-berättelse nu. Anmäl dig idag för 849 USD och tjäna 500 USD jämfört med anmälan på plats.