Innovation

Hexagon är inriktat på innovation och utveckling av banbrytande och synergistiska informationsteknologier. Syftet är att göra det möjligt för kunderna att utnyttja hela Hexagons portfölj med mättekniska, geospatiala och branschspecifika lösningar.

Innovation Hub

Vår innovationsstrategi drivs av vår "Innovation Hub" som är utformad för att utnyttja synergier över alla affärsenheter och att höja innovationsgraden över hela linjen.

Innovation satt i verket

Genom att integrera problemlösningar i våra kunders arbetsflöden, sätter vi innovativa teknologier i arbete. Det hjälper dem att besvara utmaningarna de möter i verkligheten, behålla sin konkurrenskraft och att leda utvecklingen sina branscher.