Smart City Expo World Congress 2017

Hexagons innovationsdrivna portfölj med informationsteknologier gör det möjligt för kunder med integrerad dataförsörjning och sömlösa arbetsflöden att skapa smarta ekosystem - Smart X. Vare sig det handlar om smarta städer, smarta kraftverk, smarta fabriker, smarta gruvor eller smarta jordbruk ger Hexagons lösningar hävstång åt data i syfte att digitalt omvandla systemens sätt att arbeta.

Kom till oss i Monter 327 i Hall Pavilion 2, Street C för att se hur Hexagon underlättar för städer av alla slag att bota växtvärk, inte bara att leva med den. Oavsett om det handlar om minskad energiförbrukning, bättre boende, mindre avfall och full tillgång till offentlig service - Hexagon hjälper städer att bli säkra, effektiva, uppkopplade, rena och att växa samt nå sin fulla potential.

De smarta städernas potential - Living Smart.

Presentationer

Läs mer om talarna från Hexagon som kommer att presentera på SCEWC 2017. Se datum och tider för varje talare och huvudpunkterna i talen.

JuergenDold

1. Engagera och ge handlingskraft åt personer som använder data och digitala innovationer

Claudio Simão, Teknologidirektör för Hexagon AB
Torsdagen den 16 november 2017 10:00

Digitala innovationer kan bidra till att stärka det civila samhället genom att förbättra engagemanget i demokratiska processer. Även om det finns appar och plattformar är det svårt att etablera en modell för medborgarengagemang som går utöver den digitala förslagslådan, med tanke på integritets- och säkerhetsrelaterade problem. Hur kan ledare I kommuner bättre utnyttja data för ökat engagemang från medborgarna? Hur kan de undvika att drunkna i feedback om de gör det möjligt för medborgare att bli delaktiga i demokratiska processer?

Broder_Bicci

2. Böj – bryt inte: Förbered våra städer för bättre svar på nödsituationer och katastrofer

Steven Cost, Chef för Hexagon Safety & Infrastructure
Tisdag den 14 november 2017 16.20.

Städer är sårbara för katastrofer, vare sig de har naturliga eller mänskliga orsaker. Därför måste de vara redo att reagera effektivt och utveckla en omfattande och heltäckande krisplan som hanterar hot som är specifika för deras unika förhållanden. Övergången från vardag till nödsituationer kräver en tydlig definition av roller och ansvarsområden. Hur kan städer förbättra beredskapen för nödsituationer och för att öka motståndskraften?

Mladen_Stojic

3. Omprövning av stadsinfrastruktur i den digitala tidsåldern

Uwe Jasnoch, Direktör för Government, Transport & Defence  Hexagon Safety & Infrastructure
Tisdag den 14 november 2017 17.30.

Städernas infrastruktur har utvecklats i takt med att behov och möjligheter vuxit fram.
Idag kontrollerar sensorer luftkvaliteten, vägkameror hjälper till med styra trafikflöden och nya energisystem har utvecklats. Denna utveckling kan få stor effekt om den tar tillvara medborgarnas kreativitet och engagemang. Hur kan kommunala myndigheter omforma infrastrukturen i städerna så att den bättre tjänar dem som bor där?

Varför ska du komma till Smart City Expo?

Kom till SCEWCs hemsida om du vill veta mer om deras innovativa plattform för en gemensam handlingsplan för städer. Du vill inte missa årets event!