Vision & Mission

Vision

Vi vill spela en ledande roll när det gäller att besvara utmaningarna världen står inför genom att utveckla banbrytande informationsteknologier som skapar bestående resultat.

Mission

Vi har åtagit oss att med hjälp av våra informationsteknologier ge våra kunder handlingsinriktade beslutsunderlag som gör det möjligt för dem att forma smart förändring.