Ola Rollén

Koncernchef och VD

Ola Rollén är VD och Koncernchef för Hexagon och ledamot av bolagets styrelse sedan 2000. Som VD och Koncernchef är han ansvarig för att driva bolagets tillväxt, både organisk och genom strategiska förvärv, i syfte att fortsätta omvandlingen av Hexagon till en ledande global leverantör av informationsteknologier. Innan Ola Rollén kom till Hexagon var han VD för Sandvik Materials Technology, vice VD för Avesta-Sheffield samt VD för Kanthal. Han har också varit ledamot av styrelsen för Vestas Wind System A/S. Ola Rollén är civilekonom.

Aktieinnehav: 1 173 400 aktier av serie B i Hexagon AB.

Hör om det senaste från Ola

Gränslöst
Missa inte Olas öppningstal på HxGN LIVE i år.
Titta Nu

Vad har potential för form och varför spelar den roll?
Läs Olas senaste blogginlägg.
Läs Nu

Så börjar stora berättelser
Se Olas öppningstal från HxGN LIVE 2016.
Titta Nu

Rabatt i sista minuten

Medryckande seminarier, förhandstittar på nya teknologier, introduktionstal - anmäl dig till HxGN LIVE idag för 1 049 USD.