Norbert Hanke

Chef, Manufacturing Intelligence

Manufacturing Intelligence chef Norbert Hanke, som innehar en examen i civilekonomi, hade rollen som finansdirektör vid Brown & Sharpe innan han kom till Hexagon 2001. Hanke hade även olika befattningar inom Kloeckner-koncernen.

Manufacturing Intelligence at HxGN LIVE 2017

Kom till oss i Las Vegas, Nevada, den 13-16 juni 2017 och dela med dig av dina berättelser!