Mattias Stenberg

Chef Process, Power & Marine

Mattias Stenberg är ansvarig för global strategisk inriktning och övergripande affärsutveckling för Hexagons affärsenhet Process, Power & Marine. Han har haft ledande befattningar sedan han kom till Hexagon 2009, bland annat som ansvarig för företagsförvärv, investerarrelationer samt strategisk planering och företagsutveckling. Han kommer närmast från en befattning som strategidirektör på Hexagon. Mattias Stenberg har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en examen i datavetenskap från Stockholms universitet.

Innan Mattias Stenberg kom till Hexagon hade han arbetat med investerarrelationer och företagsutveckling för Autoliv, världens största bilsäkerhetsföretag med verksamhet i 27 länder och med globalt ledande biltillverkare som kunder. Han har också erfarenhet av affärsutveckling och finans från Teleca, en programvaruleverantör i mobiltelefonbranschen.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS