Gerhard Sallinger

Senior Vice President, strategiska allianser

I egenskap av Senior Vice President för strategiska allianser ansvarar Gerhard Sallinger för att stärka Hexagons strategiska allianser i syfte att ta tillvara koncernövergripande synergieffekter. Sallinger har varit anställd på Hexagon (dåvarande Intergraph) sedan 1985. Han var tidigare chef för Process, Power & Marine. Han är kemiingenjör med mer än 30 års erfarenhet av processindustrin.