Koncernledning

Ola Rollén

Ola Rollén

Koncernchef och VD

Ola Rollén är VD och Koncernchef för Hexagon och ledamot av bolagets styrelse sedan 2000.

Johnny Andersson

Johnny Andersson

Chefsjurist

Johnny Andersson, delägare i advokatbyrån Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, är Hexagon-koncernens chefsjurist.

Robert Belkic

Robert Belkic

Finans- och ekonomidirektör, och vice VD

Finansdirektör och vice VD Robert Belkic kom till Hexagon 2009.

Kristin Christensen

Kristin Christensen

Marknadsdirektör

Marknadsföringsdirektör Kristin Christensen började på Hexagon 2010 som Vice President of Corporate Communications.

Steven Cost

Steven Cost

Chef, Safety & Infrastructure

Steven Cost, chef för Safety & Infrastructure, är ansvarig för divisionens globala strategi.

Juergen Dold

Juergen Dold

Chef, Geosystems

Chefen för Geosystems Juergen Dold har en Master of Science och en Ph.D. inom teknik. Han har varit anställd i koncernen sedan 1995.

Norbert Hanke

Norbert Hanke

Chef, Manufacturing Intelligence

Norbert Hanke, chef för Manufacturing Intelligence, tjänstgjorde som finansdirektör på Brown & Sharpe innan han började på Hexagon 2001.

Li Hongquan

Li Hongquan

Chef, Hexagon Kina

Li Hongquan, VD för Hexagon China, har en Master of Science-examen i teknik och har varit anställd i koncernen sedan 2001.

Ed Porter

Ed Porter

Personaldirektör

Personaldirektör Ed Porter började på Hexagon 2010 i samband med förvärvet av Intergraph.

Gerhard Sallinger

Gerhard Sallinger

Senior Vice President, strategiska allianser

I egenskap av Senior Vice President för strategiska allianser ansvarar Gerhard Sallinger för att stärka Hexagons strategiska allianser i syfte att ta tillvara koncernövergripande synergieffekter.

Claudio Simão

Claudio Simão

Teknikdirektör och chef för Ventures.

I egenskap av koncernens teknikdirektör och chef för Ventures leder Claudio Simão Hexagons arbete med att utnyttja divisionsövergripande teknologier och att utveckla en lösningscentrerad strategi.

Mattias Stenberg

Mattias Stenberg

Chef Process, Power & Marine

Mattias Stenberg är ansvarig för divisionens globala strategiska inriktning och övergripande affärsutveckling. Han har haft ledande befattningar inom Hexagon och var strategidirektör på Hexagon innan han blev chef för PP&M.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS