Melker Schörling

Styrelsens ordförande, Ordförande i ersättningsutskottet

Melker Schörling är styrelsens ordförande i Hexagon sedan 1999 och dessutom ordförande i styrelsens ersättningsutskott. Han är styrelseordförande i Melker Schörling AB, AAK AB, Securitas AB, Hexpol AB samt styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB. Han har varit styrelseordförande i Niscayah Group AB och styrelseledamot i Assa Abloy AB. Melker Schörling har varit VD för Securitas AB och VD och koncernchef för Skanska AB. Han har en civilekonomexamen.

Aktieinnehav: 15 750 000 aktier av serie A och 77 929 899 aktier av serie B genom Melker Schörling AB.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS