Gun Nilsson

Styrelseledamot, Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Gun Nilsson, medlem i revisonsutskottet och ersättningsutskottet, har varit styrelseledamot i Hexagon sedan 2008. Hon har tidigare innehaft befattningarna finansdirektör hos Nobia Group, VD för Gambro Holding AB, VD för Indap Sweden AB och vice VD och finansdirektör hos Duni AB. Hon innehar en examen i civilekonomi och har också varit styrelseordförande i Yra AB och Svenska Golftourerna AB, styrelseledamot i Duni AB, Husqvarna AB, LFV, Lidingö Golfklubbs Fastighets AB, SPP Fonder AB och Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB. Nilsson har dessutom innehaft befattningarna finansdirektör Sanitec, styrelsesuppleant i Vinpröjsaren AB och Art Photo Foundation Sweden AB.

Aktieinnehav: 10 666 aktier av serie B.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS