Om Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologier som ökar produktivitet och kvalitet genom geospatiala och industriella företagsapplikationer.

Hexagon Snabba Fakta

För Hexagon är form av största vikt.

Form kan betyda utseende och yta men också kondition eller tillstånd. Form - i meningen kondition - är av stor betydelse för Hexagon. Vi vill bidra till att världen kommer i bättre form.

Världen påverkas av krafter så starka att förändringarna blir större än någonsin tidigare. Globala megatrender och omvälvande teknik driver och accelererar förändringen. Det som tidigare var vanligt blir snabbt ett minne blott när det säregna och obekanta blir vardag. Hexagon drivs av en strävan att aktivt delta i denna omvandlingsprocess.

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologier som driver produktivitet och kvalitet med hjälp av geospatiala och industriella företagsövergripande lösningar. De integrerar sensorer, mjukvara, branschexpertis och kundens arbetsflöden i intelligenta informationsekosystem som skapar handlingsinriktade beslutsunderlag. Lösningarna används i ett brett spektrum av branscher.

Idag, just nu, formar våra lösningar förändring inom tillverknings-, anläggnings- och byggnadsindustrin och geospatiala branscher. Det sker med informationsteknologier som gör data meningsfulla och som sätter idéer i arbete för goda syften. Vi är fler än 16 000 medarbetare i 46 länder och vår nettoomsättning uppgår till cirka 3,0 mdr EUR.

Vi har åtagit oss att hjälpa våra kunder att direkt påverka skeenden idag och i framtiden snarare än att bara förutse, förbereda och anpassa sig till utvecklingen. Vi hjälper dem att minska klyftan mellan det som är och det som ska bli

Vi kallar detta att forma förändring. 

Formen på framsteg. 

Formen på framtiden.


Shaping Smart Change

HxGN LIVE

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

HxGN GLOBAL

Håll dig uppdaterad om Hexagon genom att se på kanalerna på HxGN, de digitala plattformarna som ger dig inspirerande berättelser om vår verksamhet

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS