Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Våra divisioner

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Hexagons årsredovisning 2016

Hexagons årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på nätet för läsning och nedladdning.

Hexagons delårsrapport för jan-mar 2017

Hexagon offentliggör sin rapport för kv 1 2017 den 2 maj. VD Ola Rollén presenterar rapporten på en direktsänd webbkonferens.

Årsstämma 2017

Hexagons årsstämma 2017 äger rum på City Conference Centre i Stockholm den 2 maj kl 17.00.

Digitalisera byggande med Leica ConX

Ny lösning integrerar molntjänster och webbgränssnitt för hantering av arbetsflöden gällande mätning och maskinstyrning.

Geospatial intelligens för molnet

M.App X erbjuder verktyg för bearbetning av bilder och skapande av information och rapporter

Smart gruvmodellering med GeoLogic

GeoLogic hjälper geologer att modellera smart och tidsbesparande och är fullt integrerad med MineSight Planning Suite.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

juni

april

maj

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS