Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Uppgiften för våra affärsenheter - med inriktning på tillverkningsindustri, bygg och anläggning samt de geospatiala branscherna - är att innovera.

Hexagon avtalar om förvärv av MSC

MSC ger Hexagon en avgörande fördel som leverantör av handlingsinriktade lösningar åt tillverkningsindustrin

Intergraph Insight Explorer

Safety & Infrastructure lanserar en webbaserad applikation åt polisen för analys och kartläggning av kriminalitet.

Geospatiala trender i Indien

Hexagon undersöker hur efterfrågan på geospatiala lösningar för stadsutveckling i Indien kan tillgodoses.

Hexagon förvärvar MiPlan

MiPlan är inriktat på styrning av gruvdrift och stärker portföljen med lösningar för datahantering, analys och rapportering.

Kom i tid och få nedsatt pris!

Somna inte om på din chans att spara 600 USD. Anmäl dig till HxGN LIVE senast den 7 mars 2017 för 749 USD.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

juni

februari

mars

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS