Informationsteknologier

Våra informationsteknologier är drivkraften bakom många av de omvälvande lösningar som formar vår framtid, De överbryggar klyftan mellan det som är och det som borde vara.

Lösningar

Våra lösningar integrerar sensorer, mjukvara, branschkunnande och kundernas arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem.

Affärsenheter

Uppgiften för våra affärsenheter - med inriktning på tillverkningsindustri, bygg och anläggning samt de geospatiala branscherna - är att innovera.

HxGN LIVE: Kraften i smart förändring

På allmän begäran är vår årliga konferens tillbaka i Las Vegas! Kom till oss den 13-16 juni 2017.

Innovativa tankar

Process, Power & Marine släpper Intergraph TANK™ 2016 för konstruktion och utvärdering av ståltankar för lagring av olja.

Intergraphs datorstödda insatshantering 9.4

Safety & Infrastructure går i täten för hantering av incidenter med en ny ingång för innovation.

Se magin på HxGN LIVE

Se alla fantastiska ögonblick på HxGN LIVE i Anaheim!

Se HxGN SMART Build i verkligheten

Upptäck fördelarna med att fånga verkligheten och att samarbeta i byggprocessen på Virtual Construction & Field Technology 2016.

Proaktivt polisarbete

I en ständigt föränderlig omvärld är pressen hård på att polisarbetet ska vara mer proaktivt.

Vi agerar annorlunda

Vi formar världen. Vi formar förändring med hjälp av informationsteknologier som skapar meningsfulla data och största möjliga nytta av idéer.

Datamoln bildas vid horisonten

Tar dina goda idéer form? Vi omvandlar datamoln till lysande idéer och smarta lösningar. 

Därför är form av yttersta vikt

I detta blogginlägg diskuterar Hexagons VD och Koncernchef Ola Rollén betydelsen av form, speciellt den form världen befinner sig i.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

september

oktober

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS