Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Besök oss på INTERGEO 2017

Det globala navet för det geospatiala samfundet - besök Hexagon på INTERGEO 2017, 26-28 september i Berlin.

Intervju med chefen för Hexagon Mining

Hélio Samora diskuterar den digitala gruvan. Kom till hans nästa presentation 11-12 september på HxGN LOCAL Mining!

Gränslös

Se introduktionstalet på HxGN LIVE när du vill.

Automatiserad återställning efter storm

Safety & Infrastructure's senaste webinar: Automatisering av återställning av vatten-, el- och avloppsverk efter stormar.

Högre effektivitet hos utrustning

Lyssna på de senaste podsändningarna från HxGN RADIO för att förstå hur Smart Guided Systems använder Hexagons teknologier.

Vilken väg för allmän säkerhet?

I detta avsnitt på HxGN TV visas hur uppdragsspecifika applikationer förändrar allmän säkerhet och myndigheters arbetssätt.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

september

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS