Shaping Smart Change

Vi formar smart förändring i geospatiala företag och inom industrin med lösningar som gör data meningsfulla och låter idéer komma till största möjliga nytta.

Affärsenheter

Våra divisioner innoverar affärsprocesser, värdekedjor och informationsutbyten i tillverkningsindustrin, anläggningsindustrin och den geospatiala sektorn.

Gränslös

Se introduktionstalet på HxGN LIVE när du vill.

Ruttoptimering för tunga fordon i gruvor

Mjukvara från Dynamic Haulage ser till att fordon når sina destinationer på bästa sätt.

Följ HxGN LIVE på HxGN TV

Även om du inte kan närvara på HxGN LIVE kan du se vad du annars skulle missa i direktsändningar under fyra dagar.

Formen på en digital gruva

Se vår nya video för att förstå hur Hexagons integrerade gruvlösning hjälpte Peru Copper Corporation.

Minska kostnaderna genom digitalisering

Lyssna på Anders Larsen från Protean när han diskuterar processer för digital transformation på vår HxGN RADIO podcast.

Lyssna på Hélio Samora på HxGN RADIO

Lyssna på vår senaste podcast där Hélio Samora, chef för Hexagon Mining, diskuterar hur man formar den digitala gruvan.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

augusti

september

HxGN GLOBAL

HxGN LIVE
HxGN LOCAL
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS