Informationsteknologier

Våra informationsteknologier är drivkraften bakom många av de omvälvande lösningar som formar vår framtid, De överbryggar klyftan mellan det som är och det som borde vara.

Lösningar

Våra lösningar integrerar sensorer, mjukvara, branschkunnande och kundernas arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem.

Affärsenheter

Uppgiften för våra affärsenheter - med inriktning på tillverkningsindustri, bygg och anläggning samt de geospatiala branscherna - är att innovera.

Mätbart bättre

Nu kommer 77-serien - den noggrannaste ROMER Absolute Arm som någonsin tillverkats.

M.App Chest - en tjänst för lagring och distribution av geospatiala data

M.App Chest gör det enkelt att i molnet lagra, hantera och distribuera stora volymer geospatiala data, såsom bilder och punktmoln.

Fyrkantig pinne. Runt hål.

Där vissa ser problem ser vi möjligheter. För Hexagon väger form tungt.

I vilken form är världen?

Är du beredd att förändra den? Vi drivs av en strävan att förbättra den.

Därför är form av yttersta vikt

I detta blogginlägg diskuterar Hexagons VD och Koncernchef Ola Rollén betydelsen av form, speciellt den form världen befinner sig i.

Senaste Nytt

Kommande Mässor

februari

april

Kanaler på HxGN

HxGN LIVE
HxGN TV
HxGN RADIO
HxGN NEWS